Skip to content

Наказ це нормативно-правовий акт

Скачать наказ це нормативно-правовий акт rtf

Нормативно-правовий акт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення нормативно-правовий визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Поняття, види і призначення нормативно-правових актів як нормативно-правовий юридичного джерела і форми акт принципи вступу в дію, втрата ними юридичної сили; систематизація. Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Закон і підзаконний акт: ознаки, реквізити, межі дії у часі, просторі і.

Нормативно-правовий акт — це прийнятий у встановленому наказа компетентним суб'єктом офіційний корректировочный счет фактура образец заполнения 2014 документ, в якому в односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюються акт скасовуються норми права.

Зміст Вступ1. Поняття та види нормативно-правових актів2. Межі дії нормативно-правових актів3. Відмінність актів державного управління від інших правових актів4.

Властивості та ознаки актів державного управління5. Нормативно-правовий акт - це офіційний письмовий документ виданий компетентним, спеціально уповноваженим на те органом або посадовою особою, в якому закріплюються загальнообов'язкові правила поведінки.

Основними ознаками нормативно-правового акту є: приймається уповноваженими суб'єктами правотворчості (державними правотворчими органами або народом). Поняття підзаконного нормативно-правового акта. Підзаконний нормативно-правовий акт – акт, який видається відповідно до закону, на підставі закону, для конкретизації законодавчих розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних норм.

Підзаконність нормативно-правових актів не означає їх меншої юридичної обов'язковості. Вони мають необхідну юридичну чинність. Правда, їх юридична чинність не має такої ж загальності та верховенства, як це властиво законам. Проте вони посідають важливе місце в усій системі нормативного регулювання, оскільки забезпечують виконання законів шляхом конкр. Нормативно-правовий акт — це прийнятий у встановленому порядку компетентним суб'єктом офіційний письмовий документ, в якому в односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права.

Нормативно-правовий акт є основним джерелом права в Україні і характеризується такими ознаками: 1) приймається спеціально уповноваженими на те суб'єктами (органами держави та органами місцевого самоврядування); 2) є офіційним письмовим документом, який має обов'язкові атрибути: назву (закон, указ, постанова тощо), найменування суб'єкта, що його прийняв (Президен.

Принимая нормативно-правовой акт, государство тем самым делает свою волю общеобязательной. Нормативно-правовой акт обладает следующими особенностями: направлен на регулирование общественных отношений в различных сферах жизни общества; создается в результате правотворческого процесса соответствующими уполномоченными государственными органами; имеет официальный характер; это официальный документ, имеющий специальные реквизиты: наименование акта (например, закон, постановление, приказ); наименование государственного органа, который принял данный документ (государственная дума, президент, правител.

Поняття, види і призначення нормативно-правових актів як головного юридичного джерела і форми права; принципи вступу в дію, втрата ними юридичної сили; систематизація. Закон і підзаконний акт: ознаки, реквізити, межі дії у часі, просторі і.

Підзаконний нормативно-правовий акт - акт, який видається відповідно до закону, на підставі закону, для конкретизації законодавчих розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних норм. Підзаконність нормативно-правових актів не означає їх меншої юридичної обов'язковості.

Вони мають необхідну юридичну чинність. Кожен нормативно-правовий акт призначений для врегулювання певних суспільних відносин, тому встановлення меж його дії є необхідною умовою забезпечення правомірності реалізації і застосування приписів, які складають зміст цього акту. Дія нормативно-правового акту обмежена трьома параметрами: а) дією у часі, тобто терміном дії, або часом, протягом якого нормативно-правовий акт має юридичну силу (темпоральна дія); б) дією у просторі, тобто визначенням території, на яку розповсюджується дія нормативно-правового акту.

fb2, djvu, EPUB, EPUB