Skip to content

Нормативно-правовий акт органів місцевого самоврядування

Скачать нормативно-правовий акт органів місцевого самоврядування EPUB

наук.-практ. Барський вважає, що нормативно-правовий акт місцевого самоврядування є офіційним документом, прийнятим безпосередньо нормативно-правовий громадою або представницьким органом місцевого самоврядування в межах предмета відання місцевого органів, у визначеній процедурно-процесуальній формі, місцевого спрямований на встановлення, зміну, доповнення або скасування правових норм як загальнообов'язкових, розрахованих на багаторазове застосування приписів.

Згідно з усталеною самоврядування. самоврядування. Класифікація нормативно-правового акта. Акти органів місцевого самоврядування — нормативно-правові акти, прийняті суб'єктом акт самоврядування (міським/селищним головою, міською/селищною радою, виконавчим комітетом міської/селищної ради тощо), який вст.

Нормативно-правовий акт. Міжнародний договір § 1. Правовий акт. •§ 2. Поняття нормативно-правового акта і його відмінність від інших правових актів.

•§ 3. Види нормативно-правових актів. •§ 4. Поняття і ознаки закону. •§ 5. Законодавчий процес.  Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади. Нова система адміністративного управління ґрунтується на поєднанні двох підсистем — місцевого самоврядування і місцевих органів урядової адміністрації. Поняття муніципальної нормотворчості як форми здійснення місцевого самоврядування. Юридична природа нормативно-правових актів органів та посадових осіб.

Класифікація правових актів місцевого самоврядування за. Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру. Нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування поділяються на ті, які підлягають державній реєстрації і ті, які їй не підлягають.

До нормативно – правових актів, які підлягають державній реєстрації належать ті акти, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться. Стосовно правових актів органів місцевого самоврядування, як і будь-яких органів публічної влади, діє презумпція єж законності.

Це означає, що правовий акт органу місцевого самоврядування, прийнятий відповідно до визначених формальностей, має юридичну силу закону в межах юрисдикції органу (його повноважень, території поширення влади, процедури прийняття), який прийняв цей акт. Однак у судовому порядку він може бути визнаний нечинним згідно з певними правовими критеріями. Критерії правового характеру актів органів влади визначені у судовій практиці лише фрагментарно. Згідно з усталеною практико.

Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма. § Підзаконні нормативно-правові акти, акти органів місцевого самоврядування та локальні акти. Дайте визначення поняття «нормативно-правові акти». Підзаконні нормативно-правові акти — нормативно-правові акти, які не мають юридичної сили закону та приймаються для встановлення порядку та на виконання законів. Акти органів місцевого самоврядування — нормативно-правові акти, прийняті суб'єктом місцевого самоврядування (міським/селищним головою, міською/селищною радою, виконавчим комітетом міської/селищної ради тощо), який вст.

Підзаконний нормативний акт органів місцевого самоврядування — акт-документ (постанова, рішення), що видається в межах компетенції органу місцевого самоврядування (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, обласних і районних рад), який містить норми права, обов'язкові для населення самоврядованих територій, а також для установ і організацій, які здійснюють діяльність у межах цих територій.

Це правовий акт громадянського суспільства.  Слід зважити на те, що місцеві референдуми мають вишу юридичну чинність щодо інших нормативно-правових актів місцевого самоврядування.

Нормативно-правовий акт це письмовий документ компетентного органу держави, в якому закріплюються встановлені та забезпечувані державою формально обов'язкові правила фізичної поведінки суб'єктів суспільного життя.  Характеристика нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

Нормативно-правовий акт це письмовий документ компетентного органу держави, в якому закріплюються встановлені та забезпечувані державою формально обов'язкові правила фізичної поведінки суб'єктів суспільного життя. Порівняно з іншими джерелами права, нормативно-правовий акт має ряд істотних переваг. Зокрема.

EPUB, djvu, fb2, doc