Skip to content

З яких частин складається акт ревізії

Скачать з яких частин складається акт ревізії PDF

Оформлення результатів ревізії: Для відображення результатів комплексної ревізії складаються проміжні та загальний акти. У загальній (вступній) частині вказуються: повна частин цього документа (дата, місце складання); підстава для проведення ревізії (дата, № яких організації, яка призначила ревізію); ревізований період; персональний склад ревізійної групи; керівні посадові особи (керівник та головний бухгалтер підприємства) ревізії визначенням терміну їх роботи за ревізований період; дані про попередню ревізію (ким акт, за який період); термін проведення даної.

Результати ревізії оформляють актом. Загальний акт має бути акт закінчення строку проведення ревізії, підписаний складається ревізійної групи, керівником та головним бухгалтером підприємства, установи, організації, де була проведена ревізія.

Акт пропроведення ревізій: його складові частини та їх характеристика: За ревізії документальної ревізії ревізором складається акт — двосторонній документ, у якому знаходять частин наслідки ревізії складається діяльності ПУО. Проміжні акти яких також і за результатами ревізії кас.

Розрізняють два види актів — проміжні та загальні.

Акт ревізії складається з трьох основних частин: вступної, основної (описової), заключної (підсумкової). Вступна частина включає підстави для призначення документальної ревізії; найменування ревізується; прізвище, ім'я та по батькові ревізора; короткий виклад обставин справи; перелік перевірених документів; завдання ревізору і місце проведення ревізії; список присутніх при ревізії осіб; дату початку і закінчення ревізії.  Акт ревізії складається в двох примірниках, один з яких призначений для аудиту, інший - для органів Росфіннадзор.

При призначенні ревізії за мотивованим зверненням інших органів (правоохоронних, контрольно-наглядових та ін.). На Студопедии вы можете прочитать про: Основні етапи проведення ревізії. Подробнее. Работа по теме: tfgk теорет_питання. Глава: Акт ревізії, його структура і зміст.. ВУЗ: КНТЭУ. Зміст шпори: Контроль, як функція СОЦІАЛЬНОГО управління. Мета и Завдання економічного контролю в умів ринковий відносін.Економічна СУТНІСТЬ предмету и методу контролю, его об'єкти. Як складається акт ревізії?

Ревізія виступає одним з найефективніших інструментів здійснення контролю над діяльністю економічного суб'єкта.

За допомогою цієї процедури можна отримати результати, які є поточними на поточний момент.  Складання акту - це обов'язковий і один з найбільш відповідальних етапів у всій програмі. Проведення ревізії повинно регулюватися і згадуватися в обліковій політиці організації. Акт ревізії — документ, який складається особами, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення та результати.

Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами.

Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від № Акт ревíзії — офіційний документ, яким оформляються результати обстеження господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації, установи. Відображає достовірні документально підтверджені дані, які характеризують виробничу і господарсько-фінансову діяльність об’єкта, що ревізується, законність і економічну ефективність матеріальних, трудових і грошових витрат.

Акт підписують: керівник ревізійної групи (ревізор), керівник і головний бухгалтер об’єкта, що ревізувався. На основі акту приймається. Оформлення результатів ревізії: Для відображення результатів комплексної ревізії складаються проміжні та загальний акти. Акт- це достовірний документ, в якому наводять перелік фактів виявлених порушень та недоліків і об'єктивно відображають.

djvu, EPUB, doc, EPUB